There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

FEATURES OF THE USE OF RFID TECHNOLOGY IN INFORMATION SUPPLY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Title:FEATURES OF THE USE OF RFID TECHNOLOGY IN INFORMATION SUPPLY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Authors:Karelina, Olena

Bibliographic description:

Karelina, O. (2019) Osoblyvosti vykorystannia tekhnolohii RFID v informatsiinomu zabezpechenni promyslovykh pidpryiemstv [Features of the use of RFID technology in information supply of industrial enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 46-51. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19kovzpp.pdf

Issue Date:31-may-2019

Submitted date:

march-2019

Publisher:Ternopil Ivan Puluj National Technical University

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.046


UDC:330

JEL: 

C88
C89
L86

Keywords:

RFID
Radio Frequency Identification
information support
industrial enterprise
corporate information system
manufacturing, emergency information technologies

Pages:6

First page: 


46

Last page:51

Abstract:RFID technology is considered in the article because it’s perspective for speeding up and cheapening of business processes in industry. RFID should replace bar coding, which has been in use for 30 years and provides tools that do not fully realize the power and functionality of emergency information technologies. From the category of experimental and innovative RFID should go to the daily tools of information support of industrial enterprises. The author proposes to solve this problem by introducing RFID into the most popular corporate information systems. RFID technology is already in high demand in the world to improve logistic processes. It is worth taking this experience for Ukrainian enterprises and developing research on the integration of RFID in the information supply of technological processes of manufacturing.

ISSN: 

2223-3822

Copyright owner:Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", 2019

References: 

1. Demydova, I. A. & Vorobjova, V.O. (2012) Model` informacijnogo obminu u procesi upravlinnya vyrobnycztvom. Zbirnyk naukovyx pracz Lugans`kogo universytetu imeni Volodymyra Dalya vol. 1, pp. 55-60.
2. Korolev, V. V. (2015) Ispol’zovanie RFID metok dlya postroeniya gibkih proizvodstvennych system v mashinostroenii. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Innovatsionnaja nauka” vol. 4, pp. 30-31.
3. Makarov, A. V. (2015) Ispol’zovanie technologii RFID i QR-kodirovanija s tsel’ju zashchity ot kontrafakta produktsii tekstil’nych predprijatij. Elektronnyj nauchnyj zhurnal “Inzhenernyj vestnik Dona”, vol. 3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3179
4. Morozov, A. O. & Kuz’menko, G. E. (2008) Shlyah vid ASUP do sytuatsijnykh tsentriv. Matematychni mashyny i systemy, vol. 3, pp. 82-107.
5. Pchelintseva, I. N. (2011) Technologija RFID kak instrument kontrollinga v neftedobyvajushchey otrasli. Transportnoe delo Rossii, vol. 2, pp. 107-109.
6. Timofeev, Yu. E. & Alireza, L. (2011) Potentsialy dlya identifikatsii radiochastoty v stroitel’noj promyshlennosti. Akademicheskij vestnik UralNIIPROEKT RAASN, vol. 4, pp. 78-80.
7. Top 10 ERP system. (2019) Materialy foruma “Biznea i IT”, Nikolaev. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/
8. Upravlinnya vyrobnychym pidpryemstvom. Ofitsijnyj sajt “1C-Ukraina”. URL: https://www.livebusiness.com.ua/tools/erp/

Issue type:Article

Appears in Collections:

Scientific Journal "Socio-Economic Problems and the State", Vol.20, No.1

pdf

 

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian