There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Методика оцінювання впливу інновацій на конкурентоспроможність промислового виробництва

Назва:

(Title)

Методика оцінювання впливу інновацій на конкурентоспроможність промислового виробництва

Автори:

(Authors)

Жовковська, Тетяна
Жовковская, Татьяна
Zhovkovska, Tetyana

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Жовковська Т. Методика оцінювання впливу інновацій на конкурентоспроможність промислового виробництва [Електронний ресурс] / Т. Жовковська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 210-216. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12zttkpv.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Методика оценки влияния инноваций на конкурентоспособность промышленного производства
Method of the innovation influence evaluation on the competitiveness of the industrial production

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658
338.439.62

Ключові слова:

(Key words)

інновації
конкурентоспроможність продукції
конкурентні переваги
інноваційність продукту
управлінські рішення
innovations
goods competitiveness
competitive advantages
the good’s innovation
managerial decisions

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_021

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Запропоновано нові класифікаційні критерії і систематизовано підходи оцінювання конкурентноздатності товарів та отримання адаптативної оцінки інновацій з метою формування базових управлінських рішень підприємства щодо впровадження інноваційного продукту.
Предложено новые методы классификации и систематизации оценивания конкурентоспособности продукции для формирования базовых управленческих решений относительно внедрения инновационного продукта.
New classifications criteria are suggested; new approaches of the competitiveness’ estimation of goods are systemized and gaining of the innovation adaptive mark with the aim of basic managerial decisions of the enterprise formation gaining as to the new good implementation.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1726
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian