Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Міжнародний досвід створення та розвитку фінансових кластерів

Назва:

(Title)

Міжнародний досвід створення та розвитку фінансових кластерів

Автори:

(Authors)

Зарічна, Надія
Зарична, Надежда
Zarichna, Nadia

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Зарічна Н. Міжнародний досвід створення та розвитку фінансових кластерів [Електронний ресурс] / Н. Зарічна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 59-65. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12znzrfk.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Международный опыт создания и развития финансовых кластеров
International experience creation and development of financial clusters

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.648

Ключові слова:

(Key words)

фінансові послуги
фінансово-кредитні установи
фінансовий кластер
financial services
financial and credit institutions
financial cluster

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_008

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті охарактеризовано сучасний стан фінансового ринку України, зокрема обсяг та об’єми операцій зі злиття та поглинання (M&A), їх галузеву структуру. Виявлено сектори економіки, де найбільше було здійснено угод. Розглянуто процес формування та створення першого фінансового кластеру. Проведений аналіз міжнародного досвіду створення та функціонування фінансових кластерів, який може бути використаний в інтересах формування фінансового кластеру в Україні. Досліджено вплив фінансових кластерів на розвиток національних економік Великої Британії, Франції, Ірландії, Канади та Російської Федерації. Результати проведеного дослідження доводять ефективність створення фінансових кластерів для економічного розвитку територій, притоку іноземного капіталу в країну, покращення інвестиційного клімату, збільшення податкових надходжень до державного бюджету, розвитку малого і середнього підприємництва та підвищення рівня зайнятості населення.
В статье охарактеризовано современное состояние финансового рынка Украины, в частности количество и объемы сделок по слиянию и поглощению (M & A), их отраслевую структуру. Выявлено сектора экономики, где больше всего было осуществлено сделок. Рассмотрен процесс формирования и создания первого финансового кластера. Проведенный анализ международного опыта создания и функционирования финансовых кластеров, который может быть использован в интересах формирования финансового кластера в Украине. Исследовано влияние финансовых кластеров на развитие национальных экономик Великобритании, Франции, Ирландии, Канады и Российской Федерации. Результаты проведенного исследования доказывают эффективность создания финансовых кластеров для экономического развития территорий, притоку иностранного капитала в страну, улучшение инвестиционного климата, увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет, развития малого и среднего предпринимательства и повышение уровня занятости населения.
In the article the current state of Ukrainian financial market, in particular scope and volume of merging and acquisition processes (M & A), their industrial composition have been described. The sectors of economy where most transactions had been made were revealed. The process of forming and creation of the first financial cluster has been considered. The international experience of financial clusters creation and functioning has been analyzed; it can be used while forming the financial cluster in Ukraine. The influence of the financial clusters on national economies of Great Britain, France, Ireland, Canada and Russian Federation have been investigated. The results of the conducted research prove the efficiency of financial clusters for economic development of areas, for the inflow of foreign capital into the country, as well as for improving the investment climate, increase in tax revenues to the state budget, development of small and medium enterprises and increase of employment.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1712
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian