Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Алгоритм інтернет-просування продукту

Назва:

(Title)

Алгоритм інтернет-просування продукту

Автори:

(Authors)

Оксентюк, Роман
Оксентюк, Роман
Oksentyuk, Roman

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Оксентюк Р. Алгоритм інтернет-просування продукту [Електронний ресурс] / Р. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 135-143. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12oraipp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Алгоритм интернет-продвижения продукта
Algorithm of the internet marketing product

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.138

Ключові слова:

(Key words)

контекстна реклама
банер
пошукова оптимізація
партнерська програма
спам
невидимий текст
алгоритм просування
домен
хостінг
медіапланування
context advertising
banner
search engine optimization
affiliate program
spam
invisible text
algorithm promotion
domain
hosting
media planning

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_016

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою даної статті є розкриття основних етапів, котрі потрібно враховувати при плануванні та реалізації процесу просування продукту, визначенні необхідних для цього методів та їх застосування. Відображено алгоритм просування, котрий необхідно прийняти за основу при початковому виборі та формуванні стратегії просування продукту в Інтернеті. Розкрито завдання, які потрібно вирішити на кожному з етапів підготовки рекламної кампанії та виборі методів Інтернет-маркетингу. Подано перелік найпопулярніших послуг із просування сайтів, котрі надаються організаціями й приватними особами. Результатом проведених досліджень є наведений приклад просування новоствореної веб-студії у даному сегменті ринку по реалізації рекламних послуг в мережі Інтернет.
Целью данной статьи является раскрытие основных этапов, которые необходимо учитывать при планировании и реализации процесса продвижения продукта, определении необходимых для этого методов и их применение. Отражен алгоритм продвижения, который необходимо принять за основу при первоначальном выборе и формировании стратегии продвижения продукта в Интернете. Раскрыты задачи, которые необходимо решить на каждом из этапов подготовки рекламной кампании и выборе методов Интернет-маркетинга. Перечислены наиболее популярные услуги по продвижению сайтов, которые предоставляются организациями и частными лицами. Результатом проведенных исследований является приведенный пример продвижения новосозданной веб-студии в данном сегменте рынка по реализации рекламных услуг в сети Интернет.
The purpose of this paper is to outline the main steps that should be considered in the planning and implementation process of product promotion, defining necessary for this methods and their application. Displayed promotion algorithm, which is to be taken as a basis for early elections and the formation Promotional online. Revealed problem to be solved at each stage of preparation of advertising and selection methods of Internet marketing. Lists the most popular website promotion services that are provided by organizations and individuals. The result of the research is an example of promotion the newly created web studio in this market segment to implement advertising on the Internet.

URL

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу):

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1720
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian