Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет

Назва:

(Title)

Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет

Автори:

(Authors)

Оксентюк, Роман Андрійович
Оксентюк, Роман Андреевич
Oksentyuk, Roman Andriyovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Оксентюк Р. Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Р. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 234-241. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12oravmi.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Использование методов спам и дорвей в продвижении продукта в сети Интернет
Application of methods spam and doorway in the promotion of the product on the internet

Дата публікації:

(Date of publication)

лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

339.138

Ключові слова:

(Key words)

спам
дорвей
просування
Інтернет-маркетинг
гостьова книга
блог
e-mail
бан пошукової системи
spam
doorway
promotion
internet marketing
guestbook
blog
e-mail
search engine ban

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Інтернет-маркетинг набуває значної самостійності, надаючи широкі можливості по просуванню будь-якого продукту в стислий термін. Метою даної статті є розкриття таких сучасних методів Інтернет-маркетингу як спам та дорвей, котрі потрібно враховувати при плануванні та реалізації процесу просування продукту, визначенні необхідних для цього методів Інтернет-маркетингу та їх застосування. Відображено форми спаму та принцип застосування методу дорвей, котрі необхідно враховувати при формуванні стратегії просування продукту в мережі Інтернет. Розкрито завдання, які потрібно вирішити на кожному з етапів підготовки рекламної кампанії та виборі методів Інтернет-маркетингу. Результатом проведених досліджень є наведений приклад використання даних «чорних» методів оптимізації та просування. Проаналізовано, що у зазначених умовах Інтернет дає масу можливостей для розвитку існуючих маркетингових комунікацій, забезпечуючи потужний зворотний зв'язок компанії-виробника й споживача. Глобальна мережа дозволила звести нанівець проблему великих відстаней і значно зменшити фінансові витрати при забезпеченні комунікацій.
Интернет-Маркетинг приобретает значительную самостоятельность, предоставляя широкие возможности по продвижению любого продукта в сжатый срок. Целью данной статьи есть раскрытия таких современных методов интернет-маркетинга как спам и дорвей, которые нужно учитывать при планировании и реализации процесса продвижения продукта, определении необходимых для этого методов Интернет-маркетинга и их применение. Отображено формы спама и принцип применения метода дорвей, которые необходимо учитывать при формировании стратегии продвижения продукта в сети Интернет. Раскрыты задачи, которые нужно решить на каждом из этапов подготовки рекламной кампании и выборе методов Интернет-маркетинга. Результатом проведенных исследований является приведенный пример использования данных «черных» методов оптимизации и продвижение. Проанализировано, что в указанных условиях Интернет дает массу возможностей для развития существующих маркетинговых коммуникаций, обеспечивая мощную обратную связь компании-производителя и потребителя. Глобальная сеть позволила свести на нет проблему больших расстояний и значительно уменьшить финансовые затраты при обеспечении коммуникаций.
Internet marketing gaining independence by providing opportunities to promote any product in the short term. The purpose of this article is to outline such modern methods of internet marketing as spam and doorway, which must be considered in the planning and implementation process of product promotion, the definition of the necessary methods of online marketing and their application. Displaying a form of spam and the principle of the method doorway, which must be considered when forming a strategy to promote the product on the Internet. Reveals the problem to be solved at each stage of preparation campaign and choosing methods of online marketing. The result of the research is an example of data "black" methods of optimization and promotion. Analyzed that in these conditions the Internet provides a wealth of opportunities to develop existing marketing communications, providing powerful feedback of the manufacturer and the consumer. The global network allows negate the problem of long distances and significantly reduce the financial costs of providing communications.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1841
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian