Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища

Назва:

(Title)

Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища

Автори:

(Authors)

Орлова, Катерина Євгеніївна
Орлова, Екатерина Евгеньевна
Orlova, Kateryna Evhenijivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Орлова К. Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / К. Орлова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 181–189. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13okedzs.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Организационно-экономические основы адаптации предприятий добывающей промышленности к внешней среде
Organizational-economic basis of extractive industry enterprises adaptation to the external environment

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

005.591.4
351.823.3

Ключові слова:

(Key words)

адаптація
добувна промисловість
проблеми розвитку
матричний підхід
системна концепція адаптації
adaptation
extractive industry
development problems
matrix approach
system adaptation conception


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено ключові аспекти адаптації підприємств добувної промисловості Житомирської області до умов зовнішнього середовища. Проаналізовано основні підходи зарубіжних та вітчизняних вчених до визначення сутності адаптації. Доведено, що адаптація як системний процес пристосування організації до динамічних умов зовнішнього середовища виступає основою для забезпечення довгострокової стійкості функціонування та збалансованого розвитку підприємства. На основі проведеного багатомірного обстеження підприємств добувної промисловості визначено основні проблеми розвитку та сформовано систему заходів, які спрямовані на їх адаптацію до умов зовнішнього середовища. Розроблено системну концепцію адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього оточення на основі застосування матричного підходу, який поєднує основні проблеми, виділені в процесі аналізу, та рівні управління підприємствами добувної промисловості.
The key aspects of the Zhytomyr region extractive industry enterprises adaptation to the external environment conditions are examined in the article. The main approaches of foreign and domestic scientists to the adaptation nature definition are analyzed. It is proved, that adaptation as a system process of organization adjustment to the dynamic conditions of external environment serves as a basis for enterprise’s long-term functioning stability and balanced development securement. On the basis of multidimensional extractive industry enterprises survey the main development problems are defined and the system of measures, which are aimed at the adaptation to the conditions of external environment, is formed. The system conception of extractive industry enterprises adaptation to the external environment is developed on the basis of matrix approach, which combines the major identified in the analysis process problems and levels of extractive industry enterprises management.
В статье изучены ключевые аспекты адаптации предприятий добывающей промышленности Житомирской области к условиям внешней среды. Проанализированы основные подходы зарубежных и отечественных ученых к определению сущности адаптации. Доказано, что адаптация как системный процесс приспособления организации к динамичным условиям окружающей среды выступает основой для обеспечения долгосрочной стойкости функционирования и сбалансированного развития предприятия. На основе проведенного многомерного обследования предприятий добывающей промышленности определены основные проблемы развития и сформирована система мероприятий, направленных на их адаптацию к условиям внешней среды. Разработана системная концепция адаптации предприятий добывающей промышленности к внешней среде на основе использования матричного подхода, который объединяет основные проблемы, выделенные в процессе анализа, и уровни управления предприятиями добывающей промышленности.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2248
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian