Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Аналіз можливостей застосування вартісних теорій для оцінки інформаційної праці

Назва:

(Title)

Аналіз можливостей застосування вартісних теорій для оцінки інформаційної праці

Автори:

(Authors)

Ядранський, Дмитро Миколайович
Ядранський, Дмитрий Николаевич
Yadranskyj, Dmytro Mykolajovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Ядранський Д. Аналіз можливостей застосування вартісних теорій для оцінки інформаційної праці [Електронний ресурс] / Д. Ядранський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 307-314. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13ydmoip.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Анализ возможностей применения стоимостных теорий для оценки информационной работы
Analysis of opportunities value theorems for safety assessment information

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.433:634/635

Ключові слова:

(Key words)

теорія вартості
маржиналістська теорія
інформаційна теорія вартості
інформаційна праця
товар
інформація
theory of cost
valued theory
informative theory of cost
informative labour
commodity
information

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті наголошується на неспроможності пояснення вартості в сучасній економіці за допомогою трудової та маржиналістської теорії. Проводиться аналіз сучасної альтернативи зазначеним теоріям – теорії інформаційної праці. Встановлено нездатність сучасних теорій інформаційної вартості адекватно схарактеризувати процес появи сучасної вартості. За результатами аналізу встановлено основну проблему для моделювання вартості інформаційної праці – яка полягає у відсутності належного емпіричного забезпечення даного процесу.
In the article it is marked on insolvency of explanation of cost in a modern economy by labour and valued theory. The analysis of modern alternative to the noted theories – theory of informative labour is conducted. Inability of modern theories of informative cost is set adequately to characterize process of appearance of modern cost. As a result of analysis a basic problem is set for the design of cost of informative labour – which consists in absence of the proper empiric providing of this process.
В статье рассматривается неспособность объяснения стоимости в современной экономике с позиций трудовой и маржиналистской теории. Проводится анализ современной альтернативы указанным теориям – теории информационного труда. Установлена неспособность современных теорий информационной стоимости адекватно охарактеризовать процесс возникновения стоимости. На основании анализу установлена основная проблема для моделирования стоимости информационного труда, которая заключается в отсутствии надлежащего эмпирического обеспечения данного процесса.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2299
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian