Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення

Назва:

(Title)

Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення

Автори:

(Authors)

Піскун, Катерина Вікторівна
Пискун, Екатерина Викторовна
Piskun, Kateryna Viktorivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Піскун К. Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення [Електронний ресурс] / К. Піскун // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 212-221. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pkvvsp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Адресность социальной помощи как путь к улучшению методики планирования расходов социального назначения
Targeting of social assistance as a way to improve the methods of planning of social expenditures

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

364-27

Ключові слова:

(Key words)

соціальна допомога
соціальні пільги
адресність допомоги
видатки соціального призначення
фінансування
соціально-незахищені громадяни
вразливі верстви населення
social assistance
social benefits
targeted assistance
social expenditures
financing
socially vulnerable citizens


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті з’ясовано проблеми та причини низького рівня охоплення соціально-незахищених верств населення соціальною допомогою, несправедливого розподілу державних соціальних трансфертів. З метою оптимізації планування видатків на соціальний захист населення запропоновано перехід на принцип адресності соціальної допомоги. Проаналізовано переваги адресності, її результативність та витрати, пов’язані з її забезпеченням. Визначено, що широке впровадження адресності соціальної допомоги сприятиме оптимізації видатків соціального призначення та їх ефективності. Виділено переваги запровадження адресності надання соціальних пільг. Запропоновано основні напрями реформування системи соціального захисту за принципом адресності.
The article studies the problems and causes of the low coverage of socially vulnerable layers of the population with social benefits, unfair distribution of state social transfers. In order to optimize the planning of social protection of the population it is proposed to use the principle of targeted social assistance. The paper analyzes the advantages of such targeting, its effectiveness and costs. It is determined that the widespread introduction of targeted social assistance will contribute to the optimization and effectiveness of social expenditures. It highlights the advantages of implementing the targeting of social benefits and offers ways to reform the social security system based on the principle of targeting.
В статье определены проблемы и причины низкого уровня охвата социально-незащищенных слоев населения социальной помощью, несправедливого распределения государственных социальных трансфертов. С целью оптимизации планирования расходов на социальную защиту населения предложен переход на принцип адресности социальной помощи. Проанализированы преимущества адресности, ее результативность и расходы, связанные с ее реализацией. Определено, что широкое внедрение адресности социальной помощи будет способствовать оптимизации расходов социального назначения и их эффективности. Выделены преимущества введения адресности социальных льгот. Предложены основные направления реформирования системы социальной защиты населения по принципу адресности.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2274
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian