Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Чинники, що визначають інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств

Назва:

(Title)

Чинники, що визначають інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств

Автори:

(Authors)

Гевко, Володимир Леонідович
Гевко, Владимир Леонидович
Gevko, Volodymyr Leonidovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Гевко В. Чинники, що визначають інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / В. Гевко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 170-178. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14gvlkmp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Factors determining the machine building company customer relationship support information

Дата публікації:

(Date of publication)

30-Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.89
621

Ключові слова:

(Key words)

управління взаємовідносинами з клієнтами
орієнтація на клієнта
інформаційна система
customer relationship management
customer orientation
information system

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Впровадження CRM-технологій дозволяє систематизувати великі обсяги даних сучасних підприємств, які розміщені та зберігаються на різноманітних носіях. Належна інтерпретація цих даних сприятиме покращенню товарів і послуг, внутрішніх бізнес-процесів і навіть вдосконаленню ділової стратегії. Пропозиції CRM-продуктів відрізняються за функціоналом, рівнем інтегрованості, вартістю тощо. Перед компаніями, які обирають CRM-системи та формують структуру інформаційного забезпечення у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами постає ряд запитань щодо відповідності принципам оптимальності, функціональності, надійності, безпеки, ергономічності та ін. Метою статті є теоретичне обґрунтування передумов формування інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств. Відповідно завдання статті визначені як формулювання ключових чинників, які визначають інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств. Аналіз літературних джерел, результатів дослідження стану інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами вітчизняних машинобудівних підприємств і врахування передового досвіду зарубіжних компаній у сфері клієнтоорієнтованості дозволив виділити дві групи таких чинників: зовнішні та внутрішні. Обидві групи чинників можуть мати як стимулюючий, так і стримуючий вплив на формування інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами. Перспективи дослідження тематики інформаційного забезпечення у сфері CRM на вітчизняних машинобудівних підприємствах у значній мірі залежить від усвідомлення керівниками необхідності переорієнтації роботи на клієнта та рівня розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури. У свою чергу передумовами формування та розвитку такої інфраструктури є державна підтримка й активізація підприємницького сектору у сфері інформатизації.
Introduction of CRM-technologies allows for systemizing a large amount of modern enterprise data stored on various media. A proper interpretation of such data will make it possible to improve goods and services, inner business-projects and business strategy improvement. CRM-products differ in their functions, level of integration, price etc. When choosing CRM-systems and shaping the structure of customer relationship management, companies face a range of questions regarding the conformity with optimality, performance, reliability, safety, usability etc. The purpose of this article is to provide a theoretical reasoning of the preconditions for shaping customer relationship management at machine-building enterprises. The task of the article is as follows: forming key factors determining the customer relationship management at machine-building enterprises. The analysis of literature, study of customer relationship management results at machine-building enterprises and consideration of experience of customer-oriented approach demonstrated by leading foreign companies enabled us to single out two groups of factors: external and internal. Either one can affect the process of shaping customer relationship management by bolstering it or slowing it down. Further research related to CRM information support at domestic machine-building enterprises relies heavily on the fact whether the managers realize the necessity to implement a customer-oriented approach and whether the information and communication infrastructure develops fast enough. In turn, such an infrastructure cannot be formed and developed with no state support and activation of entrepreneurship sector in IT sector.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5582
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

REFERENCES

1. Grant, Dzh. (2002), Strategicheskiye izmeneniya: upravleniye razrabotkoy strategiyi pri pomoshchi sistem planirovaniya i administrirovaniya [Strategic change: design management strategies using systems planning and administration], Al'pina Publisher, Moscow, Russia.

2. Cherkashin, P.A. (2004), Gotovy li Vy k vojne za klienta? Strategija upravlenija vzaimootnoshenijami s klientami [Are you ready for a war for the client? Strategy of Customer Relationship Management], INTUIT.ru, Moscow, Russia.

3. RealClearWorld (2011), “Is access to technology the key to entrepreneurship?”, available at: http://www.realclearworld.com/topic/global_prosperity_analysis (Accessed 10 September 2011).

4. International Telecommunication Union (2011), “Measuring the Information Society 2013”, available at: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013.pdf. (Accessed 10 September 2011).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “Pro Natsional'nu prohramu informatyzatsii”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 September 2011).

6. CRM with Darwin’s eyes: Evolution of client-oriented technologies, CRM consultant, 2006, Vol.1, pp.6-11.

7. Watcher (2011), “Ukrainian IT outsourcing market exceeds $ 500 million per year”, available at: http://watcher.com.ua/2010/04/22/ukrayinskyy-rynok-it-autsorsynhu-perevyschuye-500-mln-na-rik.

8. Ermoshkin, N. and Tarasov, A. (2003), Strategija informacionnyh tehnologij predprijatija: Kak Cisco Systems I vedushhie kompanii mira ispol'zujut Internet dlja biznesa [Information technology strategy of the enterprise: How Cisco Systems and leading companies in the world use the Internet for business], Izdatel'stvo Moskovskogo gumanitarnogo universiteta, Moscow, Russia.

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian