Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Соціально-економічна інтеграція іммігрантів як засіб ефективної реалізації їх людського потенціалу

Назва:

(Title)

Соціально-економічна інтеграція іммігрантів як засіб ефективної реалізації їх людського потенціалу

Автори:

(Authors)

Курій, Лілія
Курий, Лилия
Kuriy, Liliya

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Курій Л. Соціально-економічна інтеграція іммігрантів як засіб ефективної реалізації їх людського потенціалу [Електронний ресурс] / Л. Курій // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 102-123. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12kloylp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Социально-экономическая интеграция иммигрантов как средство эффективной реализации их человеческого потенциала
Socioeconomic integration of immigrants as means of their human capacity effective realization

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

314.742
331.556.4

Ключові слова:

(Key words)

інтеграція іммігрантів
людський потенціал
міграційна політика
індекс політики інтеграції іммігрантів
immigrant integration
human capacity
migration policy
immigrant integration policy index

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_013

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті проаналізовано значення інтеграції іммігрантів у формуванні освітньо-кваліфікаційної і демографічної складових людського потенціалу. Досліджено досвід розвинутих країн у застосуванні заходів з інтеграції іммігрантів. Визначено можливість оцінки ефективності політики інтеграції шляхом розрахунку відповідного індексу МІРЕХ. Запропоновано заходи з інтеграції мігрантів в Україні та можливість їх оцінки шляхом адаптації МІРЕХ до українського середовища.
Проанализировано значение интеграции иммигрантов в формировании образовательно-квалификационной и демографической составляющих человеческого потенциала. Исследовано опыт развитых стран в применении мер по интеграции иммигрантов. Определена возможность оценки эффективности политики интеграции путём расчёта соответствующего индекса МІРЕХ. Предложено меры по интеграции мигрантов в Украине и возможность их оценки путём адаптации МІРЕХ к украинской среде.
The importance of immigrant integration in qualification and demographic components of human capacity is analyzed. Developed countries experience in migrant integration measures is researched. The possibility of migrant integration policy assessment by appropriate MIPEX index estimation is defined. Measures of migrant integration in Ukraine and possibility of their assessment by MIPEX adaptation to Ukrainian environment are suggested.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1717
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian