Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Особливості розробки системи моніторингу трудових ресурсів на підприємстві

Назва:

(Title)

Особливості розробки системи моніторингу трудових ресурсів на підприємстві

Автори:

(Authors)

Гізатулін, Артем Махмутович
Гизатулин, Артем Махмутович
Gizatulin, Artem Makhmutovych
Новікова, Олена Вікторівна
Новикова, Елена Викторовна
Novikova, Olena Viktorivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Гізатулін А. Особливості розробки системи моніторингу трудових ресурсів на підприємстві [Електронний ресурс] / А. Гізатулін, О. Новікова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 146-154. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12gamrnp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Особенности разработки системы мониторинга трудовых ресурсов на предприятии
Some peculiarities of the human resources monitoring system development at the enterprise

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

331
658.5

Ключові слова:

(Key words)

система
моніторинг
трудові ресурси
критерії оцінки
посадова інструкція
кваліметричний підхід
system
monitoring
human resources
evaluation criteria
duty regulations
quality metering approach


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Метою статті є розробка системи моніторингу трудових ресурсів, яка дозволить отримати об’єктивну комплексну оцінку персоналу, мінімізувати фактор суб’єктивності з боку особи, що проводить оцінку і приймає рішення, за допомогою використання методів економіко-математичного моделювання. У даній статті також проведена робота щодо виявлення оцінювальних критеріїв праці персоналу, застосування математичних методів до проведення моніторингу трудових ресурсів, отримання комплексного показника ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Проведено аналіз особливостей організації системи моніторингу трудових ресурсів на українських підприємствах, виявлені основні проблеми та невирішені завдання управління персоналом, виявлені резерви підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на основі впровадження системи моніторингу трудових ресурсів.
Целью статьи является разработка системы мониторинга трудовых ресурсов, которая позволит получить объективную комплексную оценку персонала, минимизировать фактор субъективности со стороны лица, которое проводит оценку и принимает решение, с помощью использования методов экономико-математического моделирования. В данной статье также проведена работа по выявлению основных критериев оценки работы персонала, применения математических методов для проведения мониторинга трудовых ресурсов, получения комплексного показателя эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. Осуществлен анализ особенностей организации системы мониторинга трудовых ресурсов на украинских предприятиях, выявлены основные проблемы и нерешенные задачи управления персоналом, обнаружены резервы повышения эффективности управления трудовыми ресурсами на основе введения системы мониторинга трудовых ресурсов.
. The purpose of this article is to develop a human resources monitoring system providing the objective complex evaluation of the staff, minimizing the subjectivity factor on the side of the person evaluating and making decisions by methods of economic and mathematical modelling. The research to find the main criteria for assessing the human resources, to use some mathematical methods for the human resources monitoring, to obtain the integrated human resources efficiency factor at the enterprise has been carried out. Some peculiarities of the human resources monitoring system at the Ukrainian enterprises have been analysed. The main problems and unsolved tasks concerning personnel management are discussed. The reserves for the human resources efficient management increasing based on the human resources monitoring system are found.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1866
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian