Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Quality and satisfaction of the stakeholders in the health care system of Poland

Title

 

Quality and satisfaction of the stakeholders in the health care system of Poland


Authors

 

Machuga, N.


Bibliographic description


 

Machuga, N. (2018). Yakist i zadovolennia steikkholderiv systemy okhorony zdorovia Polshchi [Quality and satisfaction of the stakeholders in the health care system of Poland]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 88-101. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mnzozp.pdf


Issue Date

 

31-may-2018


Submitted date

 

march-2018


Publisher

 

Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.088


UDC


338.24:614.2


JEL


H111


Keywords


satisfaction of interested parties
stakeholders of the system (stakeholders) of health care
quality
medical services


pages


14


first page


88


last page


101


AbstractThe quality of medical services due to the satisfaction of stakeholders in the health care system is taken into consideration in the article. The main objective of the study is to analyze the relationship between quality and stakeholders in the healthcare system in Poland and point out the possibility of overcoming the crisis. The definitions of medical services and their quality concepts including characteristic features are given. The possibility of their impact on quality level is shown. The interested parties (stakeholders) of health care system are identified, their relationship with the medical services quality is shown. The great attention is paid to consumer expenditure increase on health care which exacerbate the problem of consumer basket content of the above-mentioned system. The problems of the modern Polish health care system are analyzed and the possibilities of their solution are offered. The conducted research is based on scientific, statistical and analytical reports.


URI


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25300


ISSN


2223-3822


Copyright owner 


Socio-Economic Problems and the StateReferences: 

1.Apopii, V. V., Oleksyn, I. I., Shutovska, N. O. & Futalo, T. V. (2006). Orhanizatsiia i tekhnolohiia nadannia posluh: navch. Posibnyk [Organization and technology of providing services: a manual]. Kiev: Akademiia. (in Ukrainian).
2.Bilovodska, O. A. & Taraniuk, L. M. (2010). Otsinka stratehii rozvytku vyrobnychykh pidpryiemstv yak osnova dlia yikh korporatyvnoi reformatsii / Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv: monohrafiia [Assessment of the strategies of development of industrial enterprises as a basis for their corporate reformation / Economic substantiation of reengineering business processes of manufacturing enterprises: a monograph]. Sumy. Mriia-1. (in Ukrainian).
3.Haidaienko, O. V. & Koshkyn, K. V. (2016). Steikkholdery medychnykh proektiv [Sickholder of medical projects]. Luhansk: SNU im. V.Dalia. (in Ukrainian).
4.Kotler, F., Armstrong, G., Sonders, D. & Vong, V. (2000). Osnovy marketinga [Basics of marketing]. Moscow: Vilyams. (in Russian).
5.Marks, K. & Engels, F. (1962). Sochineniya [Compositions]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoy literatury. (in Russian).
6.Khaksever, K., Render, B., Rassel, R. & Merdik, R. (2002). Upravlenie i organizatsiya v sfere uslug. Teoriya i praktika [Management and organization in the service sector. Theory and practice]. Sankt-Peterburg. (in Russian).
7.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWN, Warszawa.
Bartkowiak, G. (2017). Geneza i teoretyczna podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, w: Podstawy zarządzania zakładem opieki. Warszawa.
8.Filek J. (2006). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. Kraków: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9.Frączkiewicz-Wronka, A., Wronka, M. & Kotowski P. (2009). Koncentracja na zewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia – wyznaczanie kierunków działania przez przywódcę, w: Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty. Polska.
10.Freeman E. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675
11.Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2017 (2018) available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2017,2,1.html (accessed 20 April 2018).
12.Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku (2017) available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html (accessed 2 May 2017).
13.Górska A. Szpital im. Rydygiera: pacjent komercyjny? Prosimy bez kolejki (2012) available at: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/510177,szpital-im-rydygiera-pacjent-komercyjny-prosimy-bez-kolejki,id,t.html (accessed 23 September 2017).
14.Gronroos, C. "Marketing Services: The Case of a Missing Product," Journal of Business and Industrial Marketing (1998) available at: http://dx.doi.org/10.1108/08858629810226645 (accessed 29 September 2017). https://doi.org/10.1108/08858629810226645
15.Gwarek H. (2002) Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
16.Hill T. P. On Goods and Services / T. P. Hill // Review of income and Wealth. – 1977. – December. – Vol. 23. – P. 320, с.315-338 https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1977.tb00021.x
17.Jak poprawić jakość zwiększając przejrzystość systemu opieki zdrowotnej? (2017) available at: https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2017/04/jak-poprawic-jakosc-zwiekszajac-przejrzystosc-systemu-opieki-zdrowotnej.html (accessed 13 April 2017).
18.Jan Paweł II, Encyklika „Centesimu Annus”. 1998. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
19.Kiliński A. Jakość (1979). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
20.Kopycińska D., Gasparski W., Dietl J. (2001). Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia, w: Etyka biznesu w działaniu. 21.Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Kroik Janusz, Malara Zbigniew, CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji, w: Zeszyty Naukowe XXV, red. Janusz Kroik, Zbigniew Malara, Janusz Gołota. 2011. Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.
23.Parasuraman Parsu, Berry Leonard and Zeithaml Valarie, „Perceived Service Qualtiy as a Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers Using an Extended Service Quality Model,” Human Resource Management, Fall 1991. https://doi.org/10.1002/hrm.3930300304
24.Post James, Preston Lee, Sachs Sybille, Redefining the corporation: Stakeholder management and organizational wealth, 2002.
25.Raport WHC pt. „Czas i jakość prywatnych świadczeń medycznych - diagnostyka” (2017) nr 17/2/08/2017 available at: http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/ (accessed 23 April 2017).
26.Raporty „Narodowy rachunek zdrowia za lata 2008 – 2015”, Główny Urząd Statystyczny.
27.Rok Bolesław, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. 2004. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
28.Say, J.-B. (1971), A Treatise on Political Economy, August M. Kelley, Ney York, 488 s.
29.Skrzypek Elżbieta: Jakość i efektywność. 2000. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
30.Stoner James, Edward Freeman, Gilbert Daniel. 1999. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
31.Szałkowski Adam, Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. 2006. Adam Sabryła (red.), Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, t. 2.


type


Article


Appears in Collections

Socio-Economic Problems and the State, Vol. 18, no. 1

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian