Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Механізм стабільної діяльності машинобудівних підприємств

Назва:

(Title)

Механізм стабільної діяльності машинобудівних підприємств

Автори:

(Authors)

Василюк, Андрій Петрович
Василюк, Андрей Петрович
Vasylyuk, Andriy Petrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Василюк А. Механізм стабільної діяльності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / А. Василюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 73–79. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vapdmp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Механизм стабильной деятельности машиностроительных предприятий
Mechanism of stability development of machine building enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

669

Ключові слова:

(Key words)

зростання
обсяг продукції
потенціал
інвестиції
амортизація
депозити
основні фонди
аутсорсинг
лізинг
ІТ технології
growth
output
capacity
investments
amortization
deposits
fixed assets
outsourcing
leasing
IT


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

На основі кореляційних залежностей між інвестиціями, обсягом продукції, середньою заробітною платнею досліджено механізм зростання внутрішнього потенціалу як інвестицій, виробничого та трудового потенціалу. Показано, що економічне зростання можливе за максимального використання внутрішніх ресурсів, інвестицій, розвитку внутрішнього ринку, лізингу, як наприклад аутсорсинг обладнання та кадрів.
Based on the correlation relationships between investment, output, average wage growth mechanism is investigated as a potential domestic investment, production and employment potential. It is shown that economic growth is possible with maximum use of internal resources, investments, domestic market development, leasing, such as the outsourcing of equipment and personnel.
На основе корреляционных зависимостей между инвестициями, объемом продукции, средней заработной платой исследован механизм роста внутреннего потенциала как инвестиций, производственного и трудового потенциала. Показано, что экономический рост возможен при максимальном использовании внутренних ресурсов, инвестиций, развития внутреннего рынка, лизинга, например аутсорсинг оборудования и кадров.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2213
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian