Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України

Назва:

(Title)

Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України

Автори:

(Authors)

Владимир, Ольга Михалівна
Владимир, Ольга Михайловна
Vladymyr, Olha Mykhalivna

Паляниця, Віктор Анатолійович
Паляныця, Виктор Анатольевич
Palianytsia, Viktor Anatoliyovich

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Владимир О. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України
[Електронний ресурс] / О. Владимир, В. Паляниця // Соціально-економічні проблеми і
держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 87-98. — Режим доступу до журн. :
Владимир О. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України [Електронний ресурс] / О. Владимир, В. Паляниця // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 87-98. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vomvru.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Possibilities of strengthening the position of domestic banks on the Ukrainian currency market
Возможности укрепления позиций отечественных банков на валютном рынке Украины

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.71

Ключові слова:

(Key words)

валюта
валютні операції
валютний ринок
банк
інтеграція
іноземний капітал
капіталізація
валютна діяльність
currency
foreign exchange
currency market
bank
integration
foreign capital
capitalization
currency activity


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті запропоновано основні шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України. Рекомендовано розробити стратегію розвитку банківської системи України, адаптовану до умов сучасного інтегрованого світу. Обґрунтовано: необхідність регулювання присутності іноземних банків у банківській системі України; потребу підвищення рівня капіталізації та конкурентоспроможності вітчизняних банків шляхом реформування банківської системи через злиття та об’єднання безпосередньо вітчизняних банків, створення міжнародного банківського синдикату, формування банківських холдингів; необхідність підвищення професійного рівня валютного обслуговування клієнтів, шляхом впровадження нових валютних операцій та застосування нових технологій при їх здійсненні.
The basic ways of strengthening the position of domestic banks on the Ukrainian currency market are proposed in the article. Recommended development Strategy of Ukraine's banking system, adapted to the terms of modern integrated world. Proved the need of regulate the presence of foreign banks in the Ukraine's banking. In the article the need to increase the level of capitalization and competitiveness of domestic banks by reforming the banking system through merging and joining directly domestic banks, the creation of an international banking syndicate forming of bank holding companies are substantiated. Emphasized the need of improve the professional level of customer service by introducing new currency operations and the application of new technologies for their implementation.
В статье предложены основные пути укрепления позиций отечественных банков на валютном рынке Украины. Рекомендовано разработать стратегию развития банковской системы Украины, адаптированную к условиям современного интегрированного мира. Обоснованно: необходимость регулирования присутствия иностранных банков в банковской системе Украины; необходимость повышения уровня капитализации и конкурентоспособности отечественных банков путем реформирования банковской системы через слияния и объединения непосредственно отечественных банков, создание международного банковского синдиката, формирования банковских холдингов; необходимость повышения профессионального уровня валютного обслуживания клиентов, путем внедрения новых валютных операций и применение новых технологий при их осуществлении.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2218
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian