Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Релевантні фактори стабільності функціонування фінансового сектора

Назва:

(Title)

Релевантні фактори стабільності функціонування фінансового сектора

Автори:

(Authors)

Луняков, Олег Володимирович
Луняков, Олег Владимирович
Lunyakov, Oleh Volodymyrovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Луняков О. Релевантні фактори стабільності функціонування фінансового сектора [Електронний ресурс] / О. Луняков // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 133-140. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lovffs.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Релевантные факторы стабильности функционирования финансового сектора
Relevant factors of stability of the financial sector

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.76
336.77
330.33

Ключові слова:

(Key words)

фінансовий сектор
фінансова стійкість
фінансові дисбаланси
фінансові кризи
макроекономічна стабільність
financial sector
financial stability
financial imbalances
financial crises
macroeconomic stability


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті досліджено причинно-наслідкові зв'язки релевантних факторів розвитку фінансового сектора економіки та рівня макроекономічної стабільності. Проаналізовано основні взаємозв'язки показників фінансових дисбалансів, стійкості функціонування фінансового сектора з показником ВВП на душу населення на прикладі 29 країн, у тому числі й України. Показано, що величина скорочення ВВП на душу населення в 2009 році, в умовах світової фінансово-економічної кризи, в істотному ступені було викликано накопиченими дисбалансами у фінансовому секторі економіки. При цьому, показники фінансової стійкості не у всіх країнах сигналізували про майбутню кризу. Розроблено декілька моделей, які можуть використовувати грошові влади (центральні банки) для побудови прогнозів впливу дисбалансів фінансового сектору економіки на макроекономічну стабільність.
Abstract. The cause and effect of relevant factors in the development of the financial sector and the level of macroeconomic stability are researched. Key indicators of financial imbalances, the stability of the financial sector, with GDP per capita by application to 29 countries, including Ukraine, are analyzed. It is shown that the declining of per capita GDP in 2009, in the context of the financial crisis, to a large extent has been caused by accumulated imbalances in the financial sector. Moreover, indicators of financial stability for all countries signaled the impending crisis. The models that can use by the monetary authorities (central banks) for the forecast impact of the financial sector imbalances on macroeconomic stability are developed.
В статье исследованы причинно-следственные связи релевантных факторов развития финансового сектора экономики и уровня макроэкономической стабильности. Проанализированы основные взаимосвязи показателей финансовых дисбалансов, устойчивости функционирования финансового сектора с показателем ВВП на душу населения на примере 29 стран, в том числе и Украины. Показано, что величина сокращения ВВП на душу населения в 2009 году, то есть в условиях мирового финансово-экономического кризиса, в существенной степени было вызвано накопленными дисбалансами в финансовом секторе экономики. При этом, показатели финансовой устойчивости не во всех странах сигнализировали о предстоящем кризисе. Разработаны ряд моделей, которые могут использовать денежные власти (центральные банки) для построения прогнозов влияния дисбалансов финансового сектора экономики на макроэкономическую стабильность.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2221
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian