Another issue of scientific journal Vol.28 No.1 2023 has been published

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Selected regional competitiveness assessment models

Назва:

(Title)

 
Selected regional competitiveness assessment models

Автори:

(Authors)

Chrobocińska, Katarzyna

Приналежність:

(Affiliation)

 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Бібліографічний опис:  Chrobocińska K. Selected regional competitiveness assessment models [Електронний ресурс] / Katarzyna Chrobocińska // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 1 (14). — С. 5-10. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16ckacam.pdf
Bibliographic description (International):  Chrobocińska, K. (2016). Selected regional competitiveness assessment models. Socio-Economic Problems and the State. 14 (1), p. 5-10. doi:10.14254/2223-3822.2016.14-1.1
Issue:  1
Volume:  14

Дата публікації:

(Date of publication)

 
30-Тра-2016
Submitted date:  March, 2016

УДК (UDC):doi: 

332.12
519.866


10.14254/2223-3822.2016.14-1.1

JEL:  H70

Ключові слова:

(Key words)

 
regional competitiveness
regional competitiveness assessment models
regional competitiveness determinants

Діапазон сторінок:

(pages)

 
5-10
Анотація (Abstract):  The paper attempts to present selected regions competitiveness assessment models and measures that they use. The paper is a theoretical deliberation based on the subject literature, and consequently, data processing and logical reasoning methods were applied. The subject literature has numerous definitions of regional competitiveness, which affects exposing determinants in the regional competitiveness measurement and competitiveness.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16844
ISSN:  2223-3822
References:  1. Alarcón, A.L. (2004). Regional Competitiveness: the need for coordination between public and private action. W: Emerging Markets. Social, Political and Economic Challenges. Pod red. S. Rudolfa. Łódź, 71-75.
2. Bałtromiuk, A. (2003). Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
3. Bieńkowski, W. (1995). Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
4. Czaplicka–Kolarz, K., Bondaruk, J., Kruczek, M., Trząski, L., Gieroszka, A., Markowska, M., Skalny, A., Kantor, M., Wiesner, M., Uszok, E., Zawartk,a P., Gzyl, G., Hamerla, A., Mathea, A., Głodniok, M., & Siodłak, Ł. (2013). Metoda oceny pozycji konkurencyjnej regionów wynikającej z potencjału sfery B+R+I (innowacyjność, nowa wiedza) w kontekście inteligentnej specjalizacji. Katowice, 5-6. Retrieved from http://www.gig.eu/sites/default/files/attachments/przetargi/ metoda_oceny_pozycji_konkurencyjnej_2013.09.30_druk.pdf
5. Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
6. Grzebyk, M., Kryński, Z. (2011). Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. W: Woźnika M.G. (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Zeszyt nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
7. Jeliński, B. (2013). Kontrowersje wokół oceny konkurencyjności międzynarodowej W: Gorynia A. (red.) Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich UE. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno.
8. Kot, J. (2016, January). Przegląd podstawowych pojęć w zakresie innowacjii konkurencyjności regionalne. Retrieved from www.ujk.edu.pl/iekon/zporr/raport/Kot.doc.
9. Nowak, P. (2011). Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 53-62.
10. Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
11. Łaźniewska, E., Górecki, T., & Chmielewski, R. (2012b). Problemy metodologiczne budowy wskaźników i indeksów konkurencyjności. W: Łaźniewska E.,Gorynia M. (red.) Konkurencyjność regionalna: koncepcje-strategie-przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Łaźniewska, E., Chmielewski, R., & Nowak, P. (2012a). Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością. W: Łaźniewska E., Gorynia M. (red.) Konkurencyjność regionalna: koncepcje – strategie – przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 72-88.
13. Nowak, P. (2011). Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 60-62.
14. Radło, J.N. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Retrieved from www.radlo.org/mkg.pdf
15. Stawasz, D. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16. Szołek, K. (2005). Metodologia badań społeczno-gospodarczych w przestrzeni wobec współzależności zachodzących między przedsiębiorczością, konkurencyjnością a rozwojem regionalnym. W: Klasik A. (red.) Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, 218, PAN KPZK, Warszawa, 103-106.
17. Weresa, M. (2008). Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. W: Bieńkowski W., Czajkowski, Z., Gomułka, M., Brocka-Palacz, B., Latoszek, E., Radło, M., Weresa, M. 2008. Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Nr 284, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa. Retrieved from http://akson.sgh.waw.pl/~zczajk/IGS_homepage/documents/WorkingPapers/wp284.pdf. 23.06.2015.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 1(14)

pdf


 

Journal is indexed by:

google_scholar
elartu_en
wiki_en

Other useful links:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian