There is a set of articles in the next spring Issue 1 (22) 2020 of the journal!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Other Categories

Вхід / реєстраціяWe are in Facebook

Votes

How did you find on our site?
 

Vol. 7, No.2, 2012

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств 4381
2 Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління 4480
3 Формування моделі управління потенціалом в умовах стратегічного розвитку підприємств 5347
4 Технічний рівень виробництва в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (методичні основи і діагностика) 5261
5 Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського права у мережі Інтернет 5546
6 Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці 5215
7 Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту 5322
8 Приватизація в Україні: національні інтереси, пріоритети та безпека 5138
9 Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу 5588
10 Особливості розробки системи моніторингу трудових ресурсів на підприємстві 5262
11 Особливості комунікаційної політики просування екологічного продукту 5405
12 Організаційно-економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва 5891
13 Методологічні основи проектування багаторівневої системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості 3734
14 Маркетингові інтелектуальні активи: підходи до оцінки 5662
15 Ліквідність в диверсифікаційних процесах виробничих підприємств в умовах кризи 5526
16 Класифікаційні ознаки в діяльності логістичних центрів 6014
17 Іноземний капітал на банківському ринку України 5658
18 Екомаркетинг як інструмент поліпшення іміджу підприємства 5716
19 Вплив фінансово-економічної кризи на сектор комерційних банків Швеції 5664
20 Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування 6237
21 Формування системи управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах 5923
22 Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості 6057
23 Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством 5858
24 Стратегічне управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу 6304
25 Стохастичне оцінювання економічності системи електропостачання (ERP) 6117
26 Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти 6097
27 Реструктуризація: дефінітивний аналіз 5640
28 Недосконалість валютного законодавства України – один із бар’єрів на шляху розвитку валютної діяльності банків 6107
29 Ліспром карпатського регіону: проблеми та перспективи 5804
30 Дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з урахуванням основних ризик-факторів 5672
31 Вплив стилю керівництва на ефективність управління персоналом 6332
32 Механізм фінансового забезпечення реформування сфери теплопостачання: проблеми та резерви удосконалення 5877
33 Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості 6149
34 Держава і підприємницький сектор в Україні: генезис і особливості формування 6077
35 Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет 6022
36 Вибір стратегії розвитку державних підприємств в галузі машинобудування за результатами діагностики їх економічного потенціалу 6009
37 Розвиток продуктивних сил в аспекті системного державного управління 5769
 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian